Blindfriendly Sobota 16. 2. 2019 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

3.7.2018 - Župa realizuje osadenie hniezdnych búdok pre vtáky

 Bratislavský samosprávny kraj podporuje ochranu prírody a hniezdenie vtáctva v urbanizovanom prostredí. Preto v polovici júna na budove Úradu osadil prvé hniezdne búdky pre dážďovníky. Ďalšie búdky budú umiestené na budovách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 

„Našim cieľom je vysadiť hniezdne búdky na budovách v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a tým vytvoriť vhodné životné podmienky pre dážďovníky, ktoré už takmer nehniezdia v ich prirodzenom prostredí,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Na streche budovy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja boli 12. júna 2018 osadené tri štvorkomorové búdky pre dážďovníky, čím sa vytvorilo dvanásť hniezdnych možností, ktoré môžu dážďovníky počas hniezdneho obdobia využiť. V priebehu letných prázdnin plánuje Bratislavský samosprávny kraj osadiť ďalších sedemnásť štvorkomorových búdok na piatich budovách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a to najmä na školách. Konkrétne na bratislavskom Gymnáziu Jána Papánka na Vazovovej 6 (3 búdky), Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej 20 v Bratislave (4 búdky), Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Hálovej 16 v Bratislave (3 búdky), na Gymnáziu na Seneckej 2 v Pezinku (4 búdky) a na budove školského internátu na Saratovskej 26 v Bratislave (3 búdky). Celkovo sa tak vytvorí osemdesiat hniezdnych možností pre dážďovníky.

Dážďovníky sa živia drobným hmyzom, najmä komármi a obývajú rôzne štrbiny, praskliny, atikové otvory pod strechou, odvetrávacie otvory budov a tým vytvárajú biologický štít okolo budov. Od začiatku 90tych rokov prišlo k fatálnemu zníženiu európskej populácie, zapríčineným predovšetkým masovým zatepľovaním panelových budov, ktorým dážďovníky stratili svoje pôvodné hniezdiská. Preto župa osadením búdok vytvára vhodné životné podmienky pre ich opätovné hniezdenie.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážďovníkov postupoval v zmysle Usmernenia Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z roku 2011. Toto usmernenie upravuje postup stavebníka pri ochrane chránených druhov živočíchov.