Blindfriendly Piatok 25. 5. 2018 | Meniny má Urban Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Program spolupráce INTERACT III

Riadiacim orgánom programu spolupráce INTERACT III je Bratislavský samosprávny kraj.

 
Program spolupráce INTERACT IIIje súčasťou cieľa Európska územná spolupráca (ďalej aj „Interreg“) a poskytuje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, propagácii výsledkov územnej spolupráce a oblasti zlepšenia riadiacich schopností programov pri zavádzaní inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce, ako napríklad Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (ďalej aj „EZÚS“) alebo makroregionálnych stratégií medzi partnermi z rôznych krajín a správnymi orgánmi v Európe.
Program INTERACT III je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň). Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny; publikuje praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov; poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca.
Ciele programu:
Zlepšenie riadiacich a kontrolných kapacít programov Interreg.
Zlepšenie kapacity Interreg pri zachytávaní a propagácii výsledkov programov spolupráce.
Zlepšenie kapacity riadenia spolupráce v oblasti inovatívnych prístupov, napríklad prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), revolvingových fondov, makroregionálnych stratégií a i.
Na web adrese www.interact-eu.net sa nachádzajú všetky potrebné informácie o činnosti programu spolupráce INTERACT III.