Blindfriendly Sobota 23. 6. 2018 | Meniny má Sidónia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výsledky Letnej školy archeológie predstavia verejnosti

 Počas leta robili študenti výskum a dokumentovali archeologické nálezy v areáli obytno-rituálneho komplexu národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci. Výsledky výskumu budú prezentované verejnosti už zajtra – vo štvrtok 25. septembra o 18:00 v Mestskom múzeu v Senci (Turecký dom).

 
„Senecká synagóga už desaťročia chátra. Je to národná kultúrna pamiatka a jej obnova patrí medzi naše priority. Synagógu sme kúpili od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí práve s cieľom zrekonštruovať ju. Aktivity letnej školy sú ďalším krokom pri obnove tejto unikátnej pamiatky,“ poznamenal bratislavský župan Pavol Frešo.
 
V rámci programu Obnovme si svoj dom 2014 získala župa od Ministerstva kultúry SR dotáciu v hodnote 9000 eur. Za získané peniaze zorganizovala v areáli synagógy dva pracovno-edukačné workshopy pod názvom „Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania“. Určené boli študentom archeológie, architektúry, konzervátorstva, resp. príbuzných odborov a prebiehali pod vedením autorizovaných odborníkov.
 
„Počas workshopov si mohli študenti vyskúšať svoje znalosti a zručnosti priamo v praxi. Vyčistili priestor predpokladaného rituálneho kúpeľa „mikve“ od navážok, ktoré tlačili na múry a ohrozovali ich statiku. Ide pravdepodobne o jedinú zachovanú pamiatku svojho druhu z 19. storočia na Slovensku,“ zdôraznila vicežupanka Gabriella Németh. V rámci workshopov tiež študenti rozobrali tehlovú pec, ktorá slúžila pravdepodobne na pečenie nekvaseného chleba – macesu, premiestnili ju a postavili nanovo, pričom využili dobovú stavebnú technológiu. Zmena umiestnenia pece bola nevyhnutná vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu samotnej synagógy a výstavby infopavilónu.
 
BSK odkúpil synagógu s areálom od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí a po rekonštrukcii tu bude fungovať univerzálne kultúrno-spoločenské centrum. Súčasťou prípravnej fázy bolo geodetické zameranie, vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie a obnovy synagógy a relevantné pamiatkové výskumy. Práve súčasťou pamiatkových výskumov sú archeologické práce v areáli, ktorých výsledkom je odkrytie zvyškov rituálnych tehlových stavieb, dotvárajúcich v minulosti funkčný komplex synagógy (studňa, kúpeľ – mikvé, pec na pečenie nekvaseného chleba – macesu...).
 
Na rekonštrukciu synagógy žiadal BSK aj peniaze z Finančného mechanizmu EHP. Poslanci BSK schválili v marci finančný príspevok na obnovu areálu synagógy, konkrétne na terénne úpravy a výstavbu infopavilónu za 618 347,37 EUR. Tieto peniaze sú však podmienené získaním nenávratného finančného príspevku z EHP fondov.
 
Bratislavský kraj má aj vlastnú iniciatívu na obnovu a zachovanie kultúrneho dedičstva s názvom „Chránime pamiatky Bratislavskej župy“. Financuje napríklad zdokumentovanie existujúceho stavu pamiatkových objektov, výskum a starostlivosť o NKP vo svojom vlastníctve a prostredníctvom dotácií aj iných pamiatok. Od roku 2010 každoročne v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva organizuje BSK odbornú konferenciu zameranú na poznávanie a prezentáciu dejín a kultúrneho dedičstva Bratislavskej župy.