Blindfriendly Sobota 23. 6. 2018 | Meniny má Sidónia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informačný systém miestnej samosprávy


 
ISMS slúži obciam Bratislavského samosprávneho kraja ako ucelený podklad pre riešenie obecných agend. Obce ho môžu používať prostredníctvom internetu
 
 Obsahuje 13 užívateľských modulov:
Správcovský modul
Správa údajov zamestnancov
Elektronická kniha jázd
Organizačná štruktúra
Majetkové karty - inventarizácia a vyraďovanie
Uznesenia a nariadenia
Podnikatelia a prevádzky
Modul kancelárie 1. kontaktu
Modul registrácie zmlúv
Modul evidencie obyvateľov
Modul stavebné konanie
Modul verejnoprospešné práce
Modul cestná infraštruktúra
 
Podľa pripomienok obcí sa v budúcnosti zrealizuje vývoj ďalšej etapy systému s novými modulmi, ako aj úprava jestvujúcich modulov reflektujúca zmeny legislatívy.
 
Systém môžu využívať iba oprávnené osoby z mestských častí Bratislavy alebo obcí Bratislavského kraja. Používanie Informačného systému miestnych samospráv nie je povinné. Je výhodné najmä pre menšie obce, ktoré nemajú zakúpený softvér pre vybavovanie rôznych agend. Využívanie Informačného systému miestnych samospráv je bezplatné.
 
Projekt bol vytvorený s finančnou podporou Európskej únie
 
EU.JPG
 
 
Vyhl'adávanie: