Blindfriendly Pondelok 21. 8. 2017 | Meniny má Jana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Elektronická úradná tabuľa časť 2.


 

 

Rámcový návrh cestovných poriadkov pre obdobie 2017/2018 Predkladáme Vám rámcový návrh cestovných poriadkov ŽSR pre obdobie 2017/2018 pre trate, ktoré sa nachádzajú na území BSK. • Trať 110-112-113 • Trať 120 • Trať 130 • Trať 131 • Trať 132 Pripomienky môžete zasielať na Matus.Bukovcak@region-bsk.sk do nedele 25.6.2017

Bratislavský samosprávny kraj poskytuje dotácie súkromným základným umeleckým školám, cirkevným základným umeleckým školám, súkromným jazykovým školám, cirkevným jazykovým školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonáva kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami v zmysle aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia. Príloha:

Bratislavský samosprávny kraj, v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, predkladá v stanovenej lehote na verejnú diskusiu Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016.