Blindfriendly Pondelok 21. 8. 2017 | Meniny má Jana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Kancelária pre kontakt s Európskou úniou bola založená v septembri 2002 ako vôbec prvé zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli. Hlavným motívom zriadenia bola okrem skutočnosti, že vplyv regiónov sa v posledných rokov výrazne posilnil, nutnosť efektívnej analýzy a účasti slovenských regiónov a municipalít na tvorbe európskej regionálnej politiky a participácie na európskych projektoch.
   

Kancelária BSK v Bruseli


 

 

Aj v roku 2014 pripravuje Kancelária Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli v spolupráci so Zastúpením hlavného mesta Praha pri EÚ sériu spoločenských podujatí v rámci diskusného cyklu s názvom „Československé rozhovory k veci a nad vecou“.

 Bratislavská župa sa počas víkendu prezentovala na Open Doors - Dňa otvorených dverí európskych inštitúcií, ktoré patrí k tradičným, obľúbeným a mimoriadne zaujímavým podujatím pre obyvateľov, ale aj návštevníkov Bruselu.

 Kancelária BSK pri EÚ inštitúciách v Bruseli spustila novú webovú stránku svojho zastúpenia www.bratislavaregion.eu. „Návštevníci stránky majú možnosť dozvedieť sa základné údaje o kraji, ako aj o turistických a kultúrnych atrakciách. Stránka zároveň poskytuje informácie o zastúpení Bratislavskej župy v Bruseli, jej histórii a hlavne o jej cieľoch a aktivitách,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo.

Ocenenie pre inovatívne projekty politikou súdržnosti EÚ

 Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom svojho zastúpenia v Bruseli zorganizoval v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli dňa 10.decembra 2011 vianočné predstavenie „Vianočný príbeh anjela Rafaela“ v podaní Bratislavského bábkového divadla. Predstavenie sa konalo v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli a bolo určené predovšetkým deťom slovenskej komunity žijúcej v Bruseli.

Európska únia vyhlásila rok 2012 ako „Rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“. Reflektuje to dlhodobo známy fakt, že európska populácia starne. Ľudia sa dožívajú vyššieho priemerného veku. Je preto dôležité uvedomiť si príležitosti s tým spojené.

Európska komisia (EK) zverejnila 1. decembra 2011 Siedmu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá zdôrazňuje mestský a regionálny rozmer stratégie Európa 2020. V súvislosti s novými legislatívnymi návrhmi EK pre kohéznu politiku po roku 2013 správa hodnotí ako môžu regióny a mestá prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020.

Informačný deň pre Slovensko a Českú republiku sa bude konať začiatkom druhej polovice januára 2012 niekedy v dňoch 16. až 20. januára v Brne. Termín a miesto budú spresnené v najbližších dňoch.

 V prvej polovici októbra 2011 sa v Bruseli konal Európsky týždeň miest a regiónov – OpenDays 2011, ktorý každoročne organizuje Výbor regiónov a Európska komisia. Tohtoročným hlavné motto podujatia bolo Investície do budúcnosti Európy: Regióny a mestá prinášajú inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

 Bratislavský župan Pavol Frešo spolu so zastupiteľom SR v Bruseli Ivanom Korčokom otvorili výstavu, súčasťou ktorej sú výtvarné diela klientov Domova sociálnych služieb Prof. Dr. Karola Matulaya.

 Bratislavský župan Pavol Frešo sa na včerajšej oficiálnej večeri v Bruseli stretol s pražským primátorom Bohuslavom Svobodom. Témy stretnutia primátora a župana sa týkali života ľudí v krajoch, problémov spojených s dopravou a v neposlednom rade možnosti čerpania eurofondov.

 Po ukončení fungovania spoločného zastúpenia slovenských regiónov otvoril včera v Bruseli samostatnú kanceláriu Bratislavský samosprávny kraj.

 Spolupráca regiónov pri príprave budúceho programovacieho obdobia 2014-2020 bude kľúčová z hľadiska získania prostriedkov z fondov EÚ pre regióny s vyšším HDP na obyvateľa, ako je priemer EÚ.

 Za účasti podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, veľvyslanca SR v Belgickom kráľovstve Jána Kuderjavého a europoslancov Petra Šťastného, Eduarda Kukana a Borisa Zalu otvorí vo štvrtok 30. júna bruselskú kanceláriu BSK župan Pavol Frešo.

 Predtým ako župan Pavol Frešo odletel bojovať za projekt železničného koridoru TEN-T 17 a integrovanej dopravy do Bruselu, vystúpil pred plénom poslancov petržalského zastupiteľstva.

V snahe začleniť požiadavky regiónov a miest do diskusií o hlavných reformách EÚ zorganizovala predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bresso stretnutie medzi predsedom Európskej komisie Barrosom a predsedami európskych združení miestnych a regionálnych samospráv.

Lisabonská reformná zmluva EÚ, na ktorej sa dohodli 19. októbra 2007 hlavy štátov a vlád EÚ na summite v Lisabone, nahradila po neúspešných referendách vo Francúzsku a Holandsku neúspešnú Európsku ústavnú zmluvu. Lisabonská zmluva začala platiť 1. decembra 2009.

Európska komisia 3. marca 2010 uviedla stratégiu nazvanú „Európa 2020“, ktorej predchodcom bola Lisabonská stratégia do roku 2010. Jej cieľom je vymaniť sa z krízy a pripraviť hospodárstvo EÚ na nasledujúce desaťročie.

V dôsledku nového zloženia Výboru regiónov boli schválené nové komisie v súlade s novými právomocami a novými cieľmi Výboru regiónov na obdobie 2010-2015.

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú a informovať ich o európskej politike.