Blindfriendly Pondelok 23. 10. 2017 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

   

OP INTERACT II


 

 V dňoch 09.-10.11.2016 sa v Amsterdame, Holandsko uskutočnilo 18. stretnutie monitorovacieho výboru OP INTERACT II / 17. stretnutie národných kontaktných osôb a 3. zasadnutie monitorovacieho výboru PS INTERACT III.

 V dňoch 18.-19. mája 2016 sa v Luxembursku konalo 17. zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP INTERACT II a 2. zasadnutie monitorovacieho výboru PS INTERACT III.

 Viac ako 350 študentov dnes diskutovalo s bratislavským županom, europoslancami a riaditeľom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku aj o slovenskom predsedníctve v Rade EÚ. Operačný program INTERACT si pre študentov pripravil aj koncert Majka Spirita.

21. september sa už po tretíkrát stal príležitosťou osláviť úspechy viac ako dvadsaťročnej „susedskej“ územnej spolupráce vo viac než 30 krajinách Európy. Mottom týchto osláv sa opäť stalo „ Spoločné hranice, spoločné záujmy“ a to nielen v Európe, ale i mimo nej, keďže územná spolupráca zahŕňa aj krajiny Európy, ktoré nie sú v Európskej únii. Rovnako sa do iniciatívy mohli zapojiť krajiny mimo Európy.

V sobotu 21. septembra.2013 sa oslavoval v celoeurópskom rozmere Deň európskej spolupráce. Podujatie sa uskutočnilo pri jednom z európskych projektov - Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi.

 Prípravný výbor pre operačný program INTERACT III 2014-2020, ktorý zasadal 30.5.2013 v cyperskom Limassole, jednomyseľne potvrdil v pozícii riadiaceho orgánu Bratislavský samosprávny kraj.

V rámci podujatia OPEN DAYS 2012 organizovaného každoročne v Bruseli sa operačný program INTERACT II umiestnil medzi finalistami prestížneho ocenenia RegioStars Awards.

V novom programovom období 2014 – 2020 bude Slovensko čerpať eurofondy prostredníctvom 6 základných operačných programov, a taktiež programov Európskej územnej spolupráce, medzi ktorými je aj INTERACT. Definitívne má túto informáciu schváliť vláda tak, aby bolo čerpanie európskych fondov zabezpečené k 1. januáru 2014.

 V poradí desiate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program INTERACT II sa uskutočnilo počas 08. a 09. novembra 2012 v Dánsku.

 OPEN DAYS 2012, podujatie organizované Európskym výborom regiónov, Európskou komisiou a DG REGIO. Už po desiatykrát pripravilo pre viac ako 5 800 svojich účastníkov zo 46 krajín približne 100 workshopov a diskusií.

 Piatok, 21. septembra 2012, sa niesol v duchu spoločných hraníc a spoločných záujmov. Práve tento deň bol pomenovaný ako Deň európskej spolupráce, kedy krajiny celej Európy mohli po prvýkrát sláviť úspechy a úsilie regiónov a cezhraničného partnerstva.

 Začiatkom decembra (08. – 09. 12. 2011) sa pri príležitosti 10. výročia vzniku Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnila významná medzinárodná konferencia operačného programu INTERACT II pod názvom „Budúcnosť kohéznej politiky: posilnenie územnej spolupráce“.

INTERACT pre Vás vytvoril online platformu na zasielanie Vašich prípadných pripomienok k danému materiálu. Všetky pripomienky budú zaznamenané a následne zaslane Európskej Komisii dňa 28.februára 2009.

Hlavným rozdielom medzi novou teritoriálnou spoluprácou v programovom období 2007 - 2013 a Interreg-om III (2004-6) je princíp vedúceho partnera (Lead Partner Principle). Slovenskí tvorcovia projektov majú ťažkosti si ho osvojiť. Tento princíp predpokladá pri tvorbe projektu v prvom rade širšie partnerstvo a teda spoluprácu minimálne dvoch - troch partnerov od samého začiatku prípravy projektu.