Blindfriendly Pondelok 23. 10. 2017 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Žiaci tretieho ročníka študijného odboru školy podnikania zo Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania v Senci sa pri príležitosti dňa podpory súkromného podnikania zúčastnili 4. októbra 2017 akcie pod názvom „Všetko o podnikaní pre všetkých“.

 7. október sa v Bratislavskom samosprávnom kraji niesol v znamení akcie Jablkové hodovanie, ktorá sa za niekoľko rokov stala obľúbeným spestrením jesenných dní. Do akcie sa v meste Senec zapojili aj učitelia a žiaci Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania v Senci (SOŠ AaP).

 V dňoch 5.10.2017 – 7.10.2017 sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava zúčastnila 33.ročníka Medzinárodného kozmetického veľtrhu Interbeauty 2017, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava. Škola sa prezentovala výstavným stánkom a tiež účasťou v súťažiach.

Deň otvorených dverí na SOŠ kaderníctva a vizážistiky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky , Svätoplukova 2, Bratislava pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov na Deň otvorených dverí dňa 24.10.2017 od 8.30-13.00 hod.

Pozývame deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov na Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie, Račianska 107 v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 23. októbra 2017 v čase od 8.00 h do 13.00 h. Tešíme sa na Vás.

 Športové dni v Nemecku 12. 10. – 14. 10 2017 V školskom roku 2017/2018 naša škola spoločne s nemeckou školu zorganizovali Športové dni v Nemecku. Hlavným cieľom tejto medzinárodnej športovej aktivity bolo vytvoriť vzťah k pravidelným športovým aktivitám a propagovať idey a myšlienky olympizmu. Žiaci si zmerali sily v športových disciplínach – medzinárodný futbalový a basketbalový zápas pod heslom: ,,Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“.

 12. október 2017 je pre SOŠ polygrafickú významným dňom. Škola, ktorá tento rok oslavuje 65. výročie svojho založenia, privítala na svojej pôde najvyššieho predstaviteľa Slovenskej republiky prezidenta Andreja Kisku.

Pozvánka na Strednú odbornú školu automobilovú a podnikania

 Dve školy spojili svoje sily a založili prvú spoločnú cvičnú firmu s názvom VOLKSWAGEN ACADEMY.

 Uplynulý týždeň patril pohybu a športu v rámci iniciatívy Európskeho týždňa športu, ktorú vyhlásila EK. Inak tomu nebolo ani v Bratislavskom samosprávnom kraji. Od 23.septembra 2017 sa základné a stredné školy v Bratislavskom kraji aktívne zapájali do prebiehajúceho Európskeho týždňa športu.

 V dňoch 17.- 19. október 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada pri príležitosti organizácie Medzinárodnej súťaže „EURÓPA 2017“

 Obchodná akadémia Dudova 4, Bratislava získala 2. miesto na Slovensku v kategórii stredných škôl za realizáciu európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017. Ocenenie najúspešnejším riešiteľom projektov udelila : Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 So súhlasom ministerstva školstva SR sa v Bratislave pred 25 rokmi začalo alternatívne vzdelávanie nadaných detí. Škola pre mimoriadne nadané deti začínala ako prvá s touto myšlienkou v európskom meradle. Išlo o deti, ktoré vedeli čítať, písať, počítať už ako 4-5 ročné.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa každoročne v lete koná deň prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ Äussere dich! Žiaci III. ročníka si zapožičajú zo školskej knižnice román niektorého svetového autora a čítajú ho v priebehu školského roka v anglickom, prípadne v nemeckom jazyku.

 Stredná odborná škola polygrafická, ako jediná polygrafická škola na Slovensku, si v roku 2017 pripomína 65 rokov od svojho založenia.

 Gymnázium v Malackách oslavuje 90. výročie svojho vzniku.

Moskva 3.9. – 10.9.2017

Učiteľka Ing. Kornélia Lohyňová viedla kurz pre čínskych učiteľov.

 Päť žiakov zo ZŠ a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava– Anna Farkašová, Oksana Jacenko, Regina Kissová, András Végh a Stella Ziffová – pod vedením PaedDr. Judity Young, učiteľky anglického jazyka, sa zúčastnili 13. tábora medzinárodného interaktívneho mládežníckeho priateľstva v Šanghaji (The 13th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp). Tento tábor bol spoločne sponzorovaný Šanghajským ľudovým združením pre priateľstvo so zahraničím a Šanghajskou mládežníckou federáciou. Na slávnostnom otvorení 19. júla 2017 v Šanghaj Oriental Land sa zúčastnila Jing Ying, zástupkyňa Šanghajského mestského úradu pre zahraničné veci a Wu Hao, tajomník strany a riaditeľ Šanghajského centra mládeže.

o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019.

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja