Blindfriendly Sobota 23. 6. 2018 | Meniny má Sidónia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 V rámci projektu BSK a o.z. LIVING MEMORY sme strávili príjemný čas so študentmi SOŠ HSaO Na pántoch 9 v BA, kde sme absolvovali opäť ďalšiu prednášku spojenú s diskusiou tentokrát na tému ,,Elity spred novembra 1989 a ich etablovanie v súčasnej spoločnosti.“ O hodnote slobody a o tom, aby študenti neboli apatickí a podieľali sa na demokratickom živote krajiny, hovorili pútavou formou členovia Living Memory - Miroslav Lehký, signatár Charty 77, Ľubomír Morbacher a Martin Slávik.

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle platných ustanovení zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie na školský rok 2019/2020.

 Prezident Andrej Kiska prijal v pondelok v Prezidentskom paláci účastníkov Komenského inštitútu, vzdelávacieho programu pre učiteľov.

Akcia sa uskutočnila 8. a 9. júna 2018.

Po dvoch úspešných kolách súťaže PreklaĎateľ sa dnes na SOŠ masmediálnych a informačných štúdií uskutočnil aj tretí ročník. Zúčastnilo sa jej takmer 20 študentov z rôznych škôl z Bratislavy a okolia, no do finálovej päťky sa dostali len tí najlepší. A práve záverečné kolo sa uskutočnilo na SOŠ masmediálnych a informačných štúdií. Keďže jedna zo súťažiacich neprišla, o prvé miesto a vecné ceny ako reproduktor, slúchadlá, obrázkové slovníky alebo poukaz na nákup kníh zabojovali štyria žiaci. Nakoniec to dopadlo nasledovne:

 Dňa 14. júna 2018 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční už VIII. ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke.

Dňa 5. júna 2018 sa na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave konalo regionálne a celoštátne kolo 12. ročníka Stredoškolskej študentskej súťaže Ytong. Vyhlasovateľom súťaže boli firmy Xella CZ, s.r.o. a Xella Slovensko, spol. s r. o. Predmetom súťaže bolo vytvoriť študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong. Pre žiakov je veľmi motivujúce, keď sa môžu zapojiť do akcie, ktorú organizuje konkrétna, úspešná firma pôsobiaca na našom trhu. Žiaci mali možnosť rozvíjať svoje odborné schopnosti a zároveň sa porovnávať a inšpirovať svojimi rovesníkmi z ostatných stredných odborných škôl v rámci celého Slovenska. Prínosom súťaže je aj skutočnosť, že práca a snaha žiakov nie je len v teoretickej rovine, ale výsledkom je konkrétny projekt, použiteľný v praxi.

 Bratislavský samosprávny kraj podporil prostredníctvom BRDS na podporu športu a mládeže 2018 prípravu reprezentantov Slovenskej republiky v Latinsko-amerických tancoch - Jaroslava Oboňu a Dominiku Roškovú, ktorí sú členmi najstaršieho tanečného klubu na Slovensku INTERKLUBU Bratislava. Finančná podpora bola nasmerovaná na prípravu k dvom vrcholovým súťažiam sezóny a prispela ku kvalitnej príprave tanečného páru na Majstrovstvá Európy a Blackpool Dance Festival, ktoré sa konali v druhej polovici mája. Úspechom páru bolo umiestnenie TOP 74 z viac než 500 najlepších párov sveta, čím zviditeľnili Slovenskú republiku, Interklub a aj Bratislavský samosprávny kraj.

Dňa 5. júna 2018 sa na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave konalo regionálne a celoštátne kolo 12. ročníka Stredoškolskej študentskej súťaže Ytong.

Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v minulom školskom roku zapojila do projektu v spolupráci s BSK. V týchto dňoch bude vyše 50 žiakov školy bojovať o medzinárodný certifikát.