Blindfriendly  24. 6. 2018 | Meniny má Ján Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Odbor zdravotníctva BSK koordinuje výkon územnej samosprávy na úseku zdravotníckej starostlivosti a humánnej farmácie, ako aj činnosť štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja.
   

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší Ďalší

 

K 31.05.2018 ukončí svoju činnosť MUDr. Mariana Krempaská, miesto prevádzky Balkánska 53, 851 10 Bratislava – Rusovce.

K 31.03.2018 ukončila svoju činnosť MUDr. Táňa Kanovská, miesto prevádzky Zdravotné stredisko Saratovská 24, Bratislava - Dúbravka

Na základe oznámenia Dr. MAGNET, s.r.o. si Vás dovoľujeme informovať, že pracovisko magnetickej rezonancie spoločnosti Dr.MAGNET, s.r.o. v Bratislave - Ružinov bude v čase od 10.novembra 2017 do 20. decembra 2017 mimo prevádzky z dôvodu výmeny MR prístroja na Philips Ingenia 3T.

K 30.11. 2016 na vlastnú žiadosť ukončila činnosť MUDr. Marta Králiková - všeobecná ambulancia pre deti a dorast.

Prevádzkovateľ lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých a lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Všeobecná záchranná služba o.z. s miestom prevádzkovania Malé námestie 1/A, Malacky oznámil dňa 28.1.2016 emailom Bratislavskému samosprávnemu kraju neschopnosť prevádzkovať LSPP.

Nový praktický lekár pre pacientov po MUDr. Redlichovej je MUDr. Mária Baricová .


 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší Ďalší